ThermoWood® -konsepti tarkoittaa kokonaisuutta, jolla varmistetaan ThermoWood® -tavaramerkillä markkinoitavien lämpöpuutuotteiden tekninen ja ekologinen laatu. Konseptin kehittäminen on osa Lämpöpuuyhdistys ry:n pitkäjänteistä työtä lämpömodifioidun puun käytön edistämiseksi.

Lämpöpuuyhdistys ry:n julkaisemat tekniset tuotetiedot koskevat ainoastaan yhdistyksen jäsenten tuottamaa lämpömodifioitua puuta, eivätkä ole patentoidun valmistusmenetelmän sekä tuotteiden laadun varmistavan ulkoisen, riippumattoman laadunvalvonnan ansiosta yleistettävissä koskemaan kaikkea markkinoilla olevaa lämpömodifioitua puuta.

ThermoWood® -konsepti koostuu seuraavista osa-alueista:
 1. Teollinen lämpömodifiointiprosessi
  Teollisessa mittakaavassa toimiva ThermoWood® -prosessi on VTT:n kehittämä ja patentoima. VTT:n omistamat lämpömodifiointipatentit siirtyivät Lämpöpuuyhdistys ry:n omistukseen vuonna 2011 tehdyllä kaupalla.
 2. Rekisteröity tavaramerkki
  Lämpöpuuyhdistys ry omistaa EU-alueella rekisteröidyt ThermoWood® (EU-tavaramerkki nro. 000922765) ja ThermoHout® (EU-tavaramerkki nro. 004296331) -tavaramerkit. EU:n lisäksi Lämpöpuuyhdistys ry on rekisteröinyt ThermoWood® -tavaramerkin Sveitsissä, Japanissa, Kiinassa, Kanadassa ja USA:ssa. Vain Lämpöpuuyhdistys ry:n jäsenillä on oikeus käyttää ThermoWood® ja ThermoHout® -tavaramerkkejä edellä mainituissa maissa. Auditoitu laadunvalvontajärjestelmä

 3. ThermoWood® -tuotannon laadunvalvonta on Lämpöpuuyhdistys ry:n ja alan tutkimuslaitosten yhdessä kehittämä järjestelmä. Laadunvalvonnan riippumattomana auditoijana toimii Finotrol Oy, joka on EU:n hyväksymä ilmoitettu laitos (Notified Body). Vain Lämpöpuuyhdistys ry:n jäsenten ThermoWood® -tuotantoa valvotaan FC-2 Puutavaran Lämpökäsittely -ohjeen mukaisesti.

  Luettelo lämpömodifioidun puun tuottajista, joilla on voimassa oleva Finotrol Oy:n myöntämä tuotesertifikaatti, löytyy osoitteesta https://www.finotrol.fi/sertifikaatit/

  Yrityksillä, joilla on oikeus käyttää Finotrol Oy:n tuotesertifikaattia ThermoWood® -tuotteissaan, on lisäksi oikeus käyttää Lämpöpuuyhdistys ry:n omaa laatulogoa.

  Eräillä ThermoWood® -tuottajilla on lisäksi oikeus käyttää hollantilaisen SKH:n myöntämää KOMO -sertifikaattia. Lisätietoja KOMO-sertifikaatista löytyy osoitteesta www.skh.org

 4. Elinkaariarvio (LCA)
  ThermoWood® -ulkoverhoustuotteita koskeva elinkaariarvio on valmistunut vuonna 2005. Sen on laatinut Imperial College London. Elinkaariarviosta on laadittu englanninkielinen Executive Summary.
 5. Sertifioitu raaka-aine
  Suomen olosuhteisiin on luotu FFCS ( Finnish Forest Certification System) metsäsertifiointijärjestelmä. Järjestelmä sisältää vaatimukset metsien hoidolle ja käytölle, puun alkuperän todentamiselle ja ulkoisen tarkastuksen toteutukselle. FFCS -sertifiointijärjestelmä on saanut kansainvälisen PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) -järjestelmän hyväksynnän, jonka mukaisesti tuotteiden markkinoinnissa voidaan käyttää PEFC -sertifikaattia. Suomessa lämpökäsiteltävästä sahatavarasta noin 90 % on PEFC-sertifioitua.

  Lämpöpuuyhdistys ry:llä on jäseniä myös Suomen ulkopuolella, jossa käytetään myös muita metsäsertifiointijärjestelmiä.

  Lisätietoa metsien FFCS ja PEFC -sertifioinneista löytyy osoitteista:
  www.ffcs-finland.org
  www.pefc.org

 6. Standardisointi
  ThermoWood® -tuoteluokitus valmistui vuonna 2003. Tuoteluokat ovat Thermo-S ja Thermo-D. Lisätietoja ThermoWood® -tuoteluokituksesta löytyy mm. ThermoWood® -käsikirjasta, -esitteestä ja lämpöpuuyhdistys ry:n www-sivuilta. Lämpömodifioidun puun tekninen spesifikaatio CEN/TS 15679:2007 Thermal Modified Timber - Definitions and Characteristics on valmistunut ja otettu käyttöön vuonna 2008.
 7. Jatkuva tutkimus- ja kehitystoiminta
  Lämpöpuuyhdistys ry varaa vuosittain resursseja ajankohtaisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin.