ThermoWoodŽ -puumateriaali on valmistettu täysin luonnonmukaisesti korkeiden lämpötilojen ja vesihöyryn avulla. Hallittu lämpökäsittelyprosessi parantaa puun teknisiä ominaisuuksia tehden siitä mittapysyvää, lahonkestävää ja pihkatonta. ThermoWood -tuotteet ovat myrkyttömiä ja ne soveltuvat hyvin sekä ulko- että sisäkäyttöön kaikissa ilmastoissa.

ThermoWoodŽ ominaisuudet
 • Mittapysyvyys
 • Alentunut tasapainokosteus
 • Parantunut lahonkesto
 • Pienentynyt lämmönjohtavuus
 • Pihka poistunut
 • Tasainen väri läpi puun
 • Myrkytön materiaali
 • Alentunut halkaisulujuus
 • Taivutuslujuus hieman alentunut

Yleinen ThermoWoodŽ -tuoteluokitus

Yleinen ThermoWoodŽ -tuoteluokitus perustuu Lahontorjuntayhdistys ry:n ja alan teollisuuden toimesta vuosina 2000 - 2001 toteutettuun Lämpökäsitellyn puun luokitus -projektiin. Teollisuuden lisäksi Tekes osallistui hankkeen rahoitukseen. Projektiin liittyvä tutkimusosuus ostettiin VTT:ltä, joka on suorittanut puun lämpökäsittelyyn liittyvää tutkimusta jo 1990-luvun alkuvuosista lähtien.

Havu- ja lehtipuille on oma luokituksensa, koska niiden ominaisuudet poikkeavat selvästi toisistaan. Projektin tuloksena päädyttiin kahteen lämpökäsittelyluokkaan. Useamman luokan käyttö ei ole mielekästä, koska puun ominaisuudet muuttuvat
aluksi hitaasti lämpötilan noustessa. Käsittelylämpötilan kohotessa yli 200 °C:een on ominaisuuksien muuttuminen nopeaa. Useamman kuin kahden luokan käytössä olisi vaarana ominaisuuksien sekoittuminen eri luokkien välillä. Maksimilämpötilana 215 °C on riittävä, muttei kuitenkaan vielä niin korkea, että lämpökäsittelystä johtuvat vaikutukset puun rakenteellisiin ominaisuuksiin olisivat merkittäviä.

Yleisessä ThermoWoodŽ -tuoteluokituksessa korostetaan keskeisinä ominaisuuksina kosteuselämistä, värinmuutosta ja biologista kestävyyttä.Yleinen ThermoWoodŽ -tuoteluokitus on tarkoitettu käytettäväksi puutavaraa myyvissä rakennustarvikeliikkeissä. Tuoteluokituksen avulla asiakkaalle voidaan osoittaa oikeaan lämpökäsittelyasteeseen käsitelty tuote loppukäyttökohteen mukaan.

Teolliselle asiakkaalle toimitettava ThermoWoodŽ lämpökäsitellään ostajan ja tuottajan välisen sopimuksen mukaisesti, jolloin käsittelyaste voidaan optimoida tarkasti loppukäyttökohteen mukaan. Tällöin on kyse ThermoWoodista, jota ei luokitella yleisen tuoteluokituksen mukaisesti.

Yleiset ThermoWoodŽ -tuoteluokat

ThermoWoodilla on kaksi yleistä tuoteluokkaa, joiden nimet ovat Thermo-S ja Thermo-D. Thermo-S Thermo-S -nimen S-kirjain tulee englanninkielisestä sanasta stability (vakaus, stabiliteetti, stabiilisuus, stabiilius, pysyvyys). Ulkonäön lisäksi stabiilisuus on keskeinen ominaisuus tämän tuoteluokan tuotteiden loppukäyttökohteissa. Thermo-S -luokkaan käsitellyn puun keskimääräinen kosteuseläminen tangentin suunnassa on 6 - 8 %. Thermo-S -luokan ThermoWoodŽ on standardin EN 113 mukaisesti luokiteltuna melko kestävä eli se kuuluu luontaiselta lahonkestävyydeltään luokkaan 3.

Thermo-S -tuoteluokkaan käsitellyn sahatavaran suositeltavia käyttökohteita ovat:

Thermo-S Havupuut

 • rakennekomponentit
 • sisustukset, kuivat tilat
 • kiintokalusteet, kuivat tilat
 • huonekalut
 • puutarhakalusteet
 • saunan lauteet
 • ikkuna- ja ovirakenteet

Thermo-S Lehtipuut

 • sisustukset
 • kiintokalusteet
 • huonekalut
 • lattiat
 • saunan rakenteet
 • puutarhakalusteet

Thermo-D

Thermo-D -nimen D-kirjain tulee englanninkielisestä sanasta durability (kestävyys, kulutuskestävyys). Ulkonäön lisäksi biologinen kestävyys on keskeinen ominaisuus tämän tuoteluokan tuotteiden loppukäyttökohteissa. Thermo-D -luokkaan käsitellyn puun keskimääräinen kosteuseläminen tangentin suunnassa on 5 - 6 %. Thermo-D -luokan ThermoWoodŽ on standardin EN 113 mukaisesti luokiteltuna kestävä eli se kuuluu luontaiselta lahonkestävyydeltään luokkaan 2.

Thermo-D-tuoteluokkaan käsitellyn sahatavaran suositeltavia käyttökohteita ovat:

Thermo-D Havupuut

 • ulkoverhous
 • ulko-ovet
 • ikkunaluukut
 • ympäristörakenteet
 • sauna- ja kylpyhuonesisustukset
 • lattiat
 • puutarhakalusteet

Thermo-D Lehtipuut

Käyttökohteet kuten luokassa Thermo-S. Haluttaessa tummaa värisävyä käytetään luokan Thermo-D-tuotteita.

Yhteenveto ThermoWoodŽ -prosessin vaikutuksista puun ominaisuuksiin tuoteluokittain

Havupuut (mänty ja kuusi)

Thermo-S Thermo-D
Käsittelylämpötila 190 °C 212 °C
Bioliginen kestävyys + ++
Dimensiostabiilisuus + ++
Taivutuslujuus ei muutosta -
Värin tummuus + ++

Lehtipuut (koivu ja haapa)

Thermo-S Thermo-D
Käsittelylämpötila 185 °C 200 °C
Bioliginen kestävyys ei muutosta +
Dimensiostabiilisuus + +
Taivutuslujuus ei muutosta -
Värin tummuus + ++

Lämpöpuun käyttäjien on tärkeää tietää, että Lämpöpuuyhdistys ry:n julkaisemat tekniset tiedot koskevat ainoastaan yhdistyksen jäsenten tuottamaa lämpömodifioitua puuta, joka tuotetaan ulkoisen akreditoidun laadunvalvonnan ja ThermoWood -tuoteluokituksen mukaisesti. Lista voimassa olevista ThermoWood FC -sertifikaateista löytyy laadunvalvonnan auditoinneista vastaavan Finotrol Oy:n www-sivuilta. Tavaramerkin käyttöoikeus on aina syytä varmistaa ThermoWood -tuotteita hankittaessa.

ThermoWood -tavaramerkin rekisteröinti on vahva. Siitä on osoituksena mm. EU:n harmonisointiviraston (OHIM) päätös. EU:n lisäksi ThermoWood -tavaramerkki on rekisteröity Sveitsissä,Turkissa, Japanissa, Kiinassa, USA:ssa, Kanadassa, Venäjälä ja Iranissa.